فرودگاه سووارنابهومی بانکوک تایلند

فرودگاه بانکوک

بانکوک دارای 2 فرودگاه می باشد. فرودگاه دان موآنگ Don Muang بانکوک که یک فرودگاه قدیمی می باشد و اکنون فقط پروازهای داخلی در آن انجام می شود و فرودگاه سووارنابهومی Suvarnabhumi بانکوک که فرودگاهی جدید است و اکنون تمام پروازهای بین المللی بانکوک از آنجا انجام می شود. در حال حاضر منظور از فرودگاه بین المللی بانکوک، فرودگاه سووارنابهومی Suvarnabhumi …

ادامه نوشته »
تماس لحظه آخری